Po vazhdon më tutje rregullimi i sipërfaqeve të gjelbërimit publik në qytet. Ekipet tona gjatë periudhës filluan me rikonstruksionin e gjelbërimit në suaza të zhardinerive nga ana e majtë dhe e djathtë e bulevardit “Aradhet partizane”.  Aktivitetet punuese lidhur me rikonstruksionin e gjelbërimit anësorë të bulevardeve, do të zhvillohet përgjatë bulevardit nga dyja anët, duke
Për shkak të paralajmërimeve për shfaqjen e erës së fortë që pritet të kaplojë qytetin gjatë orëve të paradites së ditës së nesërme dhe e cila do të sillet nga drejtimi veri – perëndimor dhe njëherit do të përcillet edhe me të rreshura të furishme të shiut dhe me breshër, për këtë arsye i lusim
Gjatë ditës së sotme, në orët e mëngjesit ekipet tona gjatë realizimit të aktiviteteve të punës dhe gjatë kontrollimit rutinë nëpër Parkun e natyrës “Gazi Baba” vërejtën një element të shkatërruar të parkut. Bëhet fjalë për vend panoramën me shtylla tërësisht të shkatërruara dhe të thyera, me ç’rast edhe e njëjta është mjaftë e dëmtuar.
Gjatë këtyre ditëve, ekipet tona filluan Aksionin e madh për pastrimin dhe rregullimin e Kejit të Lumit Vardar. Më saktë, duke filluar nga vend derdhja e Lumit Lepenc e deri te spitali “Axhibaadem Sistina”, me ndihmën e mekanizimit përkatës po realizohet pastrimi i terrenit, ngarkimi i mbeturinave ndërtimore, kositja, krasitja e degëve të vegjetacionit të
Njëri prej projekteve lidhur me rregullimin e gjelbërimit përgjatë rrugëve të komunikacionit në qytetin tonë, përfshin edhe ngritjen dhe rregullimin e gjelbërimit në bulevardin “Nikolla Karev” (“Rruga e plastikëve”) në afërsi të “Bit Pazarit”. Për momentin, në mënyrë intensive po punojmë për rregullimin e tërësishëm të kësaj pjese të gjelbërimit të bulevardeve, ku kontrollimin e
Aktivitetet lidhur me rregullimin e sipërfaqeve të gjelbërimit nëpër qytet po zhvillohen për çdo ditë me intensitet të plotë. Në pritje të muajve të verës, gjatë kësaj periudhe kohore lidhur me rregullimin po zhvillohen aktivitetet që kanë të bëjnë me mbjelljen e rasatit të luleve sezonale. Me rasatin e ri të luleve të verës të
Edhe një sipërfaqe e parregulluar u shndërrua në një park të madh. Më saktë, gjatë periudhës së kaluar ekipet tona punuan në drejtim të pastrimit dhe rregullimit të hapësirës së deponisë në mes rrugës “Llazar Dimitrov” dhe binarët hekurudhorë në komunën e Kisella Vodës. Në një sipërfaqe prej 14.400 m2, ekipet tona realizuan edhe instalimin
Numri i zmadhuar i çiklistëve në mbarë qytetin, ka një rëndësi të madhe si për nga aspekti individual ashtu edhe për përfitimet lidhur me ruajtjen e mjedisin jetësorë, me ç’rast ne si N.P. japim përkrahje të plotë. Saktë për këtë qëllim, si ndërmarrje me përgjegjësi shoqërore, gjatë ditës së sotme ekipet e Sektorit “Aletë e
Në Parkun e natyrës “Gazi Baba”, gjatë këtyre ditëve ekipet tona realizuan vendosjen e tabelave të reja informative. Janë përgatitur gjithsej katër tabela informative. Të njëjtit ofrojnë përmbajtje në lidhje me botën bimore dhe shtazore të përfaqësuar në këtë territor, gjithashtu janë ofruar edhe shenjat informative për të njëjtit që janë vendosur në disa prej
Moti i ligë që kaploi territorin e qytetit të Shkupit gjatë natës së djeshme, që u përcoll me erë dhe shi të rrëmbyeshëm, shkaktoi dëmtimin e një pjese të gjelbërimit. Pas paralajmërimeve të dhëna nga ana e QMK, ekipet tona realizuan intervenimin për mënjanimin e drurit të rënë në rrugën “Vasill Gjorgov”. Në pajtim me