Ditë e mrekullueshme!
Në kuadër të shënimit te Javës evropiane të mobilitetit sot një pjesë e madhe e punonjësve së bashku me drejtorin Sefi Shabani e pranuan me kënaqësi sfidën për të ardhur në punë me 🚲, 🛴 ose 🚶. Në këtë Ditë botërore pa automjete drejtori me kolegët e tij bëri një xhiro të shkurtër dhe e inspektoi punën në terren me biçikletën e tij dhe i përshëndeti punonjësit.
Përfitimet nga përdorimi i mjeteve transportuese alternative janë më se të qarta dhe shpresojmë se do të përdoren gjithnjë e më shumë.
Share