Në periudhën e kaluar ekipet e Sektorit të Gjelbërimit Jashtë-Urban në bashkëpunim dhe me urdhër të Qytetit të Shkupit, kanë punuar intensivisht në ndërtimin dhe ngritjen e elementeve të reja të parkut në disa lokacione në parkun natyror “Gazi Babë”. Në park u ndërtuar dhe u vendosën dy pushimore të reja në afërsi të gjelbërimit
U realizua me sukses aksioni ekologjik “Fundjavë e përgjithshme 2022” e cila sot filloi në pyllin park Vodno, me çka u bë pastrimi i gjelbërimit, shtigjeve për këmbësorë dhe shpateve të Vodnos nga mbeturinat dhe plehrat e hedhura. Aksioni i udhëhequr nga kryetarja e Qytetit të Shkupit Danella Arskovska, bashkë me vullnetarët dhe ekipet nga
Në këtë periudhë të vitit, veçanërisht në muajin maj është kohë e duhur për rregullimin dhe zbukurimin e gjelbërimit duke mbjellë fidanë lulesh. Përveç kositjes së parqeve, krasitjes së bimësisë, gjithashtu në periudhën që vijon ekipet do të fillojnë me përgatitjen e sipërfaqeve duke mbjellë fidanë të luleve sezonale. Për nevojat e ndërmarrjes në realizimin
Vazhdojmë në kontinuitet me gjelbërimin dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra të cilat i vendosim plotësisht në hartën e gjelbër të qytetit. Synimi ynë është ngritja dhe rregullimi i sipërfaqeve të gjelbërimit të bulevardeve. Sipërfaqe e tillë në të cilën ekipet e terrenit punuan në periudhën e kaluar është sipërfaqja e gjelbër publike në bulevardin
Në korridorin e gjelbër të sapoformuar në lagjen Butel 1, në periudhën e kaluar u punua në mënyrë intensive në rregullimin hortikulturor. Pamja dhe gjelbërimi shtesë në këtë anë të komunës u realizua në faza, ku pjesa e parë e rrugës Butelska 1 u rregullua me sipërfaqe prej 1496m2. Duke vazhduar përgjatë rrugës u rregullua
Projektet për rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra në të gjithë qytetin janë ende në listën e prioriteteve për zbukurimin hortikulturor të sipërfaqeve publike. Në atë drejtim, ekipet e terrenit para ca ditësh filluan me aktivitete për rregullimin e bul. KAÇKM duke filluar nga rruga Bellasica. Bëhet fjalë për rregullimin e gjelbërimit anësor të bulevardit, si
Duke filluar nga sot e deri më 01.04.2022, vazhdojnë aktivitetet e ekipeve tona për rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra publike në territorin e komunës së Karposhit. Aksioni pranveror i organizuar nga Qyteti i Shkupit, në bashkëpunim me ndërmarrjet publike të qytetit, deri më tani është realizuar sipas planit, ku javën e kaluar u realizua me
Aktivitetet e planifikuara dhe të koordinuara të ekipeve në terren për rregullimin pranveror dhe rregullimin e gjelbërimit të përfshirë me Aksionin e organizuar nga Qyteti i Shkupit, në bashkëpunim me të gjitha ndërmarrjet publike të qytetit, i cili këtë javë filloi dhe u zhvillua në territorin e komunës së Kisella Vodës, u realizuan me sukses.
Pjesë e aktiviteteve të cilat ekipet tona i kryejnë në këtë periudhë pranvere, janë përgatitja e ngritjes dhe rregullimit të sipërfaqeve të gjelbra publike, në disa lokacione të qytetit. Duke u fokusuar në aktivitetet e planifikuara për rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra këto ditë, ekipet e terrenit me urdhër të Qytetit të Shkupit, filluan pastrimin