Kryetarja e Qytetit të Shkupit Danella Arsovska e emëroi zyrtarisht Zuhejr Rexhepin si u.d drejtor i NP Parqe dhe Gjelbërime. Drejtori i deritanishëm Angelle Sotirovski, ia lëshoi vendin drejtorit të ri. Falënderojmë Sotirovskin për angazhimin, përkushtimin dhe rezultatet e arritura gjatë funksionit të tij këto nëntë muaj e gjysmë. Drejtorit të ri Zuhejr Rexhepi i
Ekipet e terrenit, me urdhër të Qytetit të Shkupit, e përfunduan plotësisht rregullimin e parkut të ri në lagjen Çento, i cili ka një sipërfaqe prej 5000 m². Parku, i cili shtrihet nga rruga Brigada Juzhnomoravski deri te kanali në komunën e Gazi Babës, është një vend krejtësisht i ri për rekreacion dhe relaksim për
Një nga projektet prioritare në të cilin ekipet janë duke punuar intensivisht dhe me përkushtim gjatë kësaj periudhe në koordinim me Qytetin e Shkupit, është fillimi i ndërtimit të megaparkut në komunën e Gjorçe Petrovit në vendin e deponisë së egër shumëvjeçare. Në Shkup, duke pasur parasysh gjendjen e ndotjes, sidomos në periudhën e dimrit,
Ekipet në terren këto ditë janë duke realizuar aktivitete intensive të rregullimit të vegjetacionit në kejin e lumit Vardar në koordinim me Qytetin e Shkupit dhe ndërmarrjet tjera publike. Rregullimi filloi nga Ura e Hekurt, përgjatë rrjedhës së djathtë të lumit Vardar deri te Ura  Goce Dellçev, si dhe nnga Ura e Hekurt përgjatë rrjedhës
Me urdhër të qytetit të Shkupit, ekipet në terren janë duke punuar me rritëm të shpejtë në ngritjen dhe rregullimin e sipërfaqes publike për rikonstruktimin e plotë të anës së majtë të kejit të Vardarit. Ekipet në terren janë duke përfunduar fazën e parë të pastrimit dhe rrafshimit të sipërfaqes, duke filluar nga ura Nënë
Krahas aktiviteteve të rregullta për rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra në qytet, këtë periudhë, ekipet realizojnë aktivitete në mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e gjelbërimit. Si rrjedhojë, këto ditë në disa lokacione në gjelbërimin e qytetit është duke u realizuar trajtimi i bimëve për t'i mbrojtur ato nga lloje të ndryshme të insekteve këmbënyjëtuar, morrave të bimëve
Ekipet këto ditë me aksion për kositjen e gjelbërimit në kejin e Vardarit janë duke realizuar aktivitete intensive të rregullimit të vegjetacionit, në koordinim dhe me urdhër të Qytetit të Shkupit. Aksioni filloi në Lisiçen e Re, duke filluar nga ura Binjaku deri në NP “Llajka”, ku këtë javë janë duke bërë kositjen e sipërfaqeve
Në pjesën e aktiviteteve të cilat janë në kuadër të detyrave të planifikuara të punës për mirëmbajtjen e sipërfaqeve publike dhe të parqeve përfshihen edhe vendosja dhe përtëritja e elementeve të reja siç janë shportat e mbeturinave dhe stolat e parkut nëpër qytet. Në periudhën e kaluar ekipet e terrenit me urdhër të qytetit të
Kohët e fundit ekipet në terren me urdhër të Qytetit të Shkupit janë duke punuar me rritëm të shpejtë në ngritjen dhe rregullimin e sipërfaqeve të reja të gjelbra në disa lokacione në të gjithë qytetin. Me intensitet të rritur gjatë kësaj periudhe, ekipet janë duke punuar në rregullimin e parkut të ri në lagjen
Ekipet e Sektorit Ngritja e Gjelbërimit në periudhën e kaluar, sipas aktiviteteve të planifikuara në koordinim me Qytetin e Shkupit, rregulluan sipërfaqe të reja të gjelbra në disa lokacione në të gjithë qytetin. Kështu, përfundoi rikonstruksioni i sipërfaqes së gjelbër publike, korridor i gjelbër duke filluar nga këndi i rrugës Ekspedita e Shkurtit me bul.