Me kërkesë të NQP-së, sot ekipet e Sektorit Aletë e Drurëve krasitën dhe formësuan pemët para hyrjes së teleferikut në Vodnon e Mesme, për të siguruar lëvizjen e sigurt të vizitorëve.
Krasitja e bimësisë, rregullimi i gjelbërimit, mbledhja e gjetheve, letrave dhe mbeturinave janë aktivitetet të cilat sot jemi duke i realizuar në komunën e Çairit.
Pas erës së fortë që e goditi rajonin e qytetit këtë fundjavë, ekipet e terrenit janë duke i mbledhur degët e rëna nga pemët në bulevardin Aradhet Partizane, Ilinden dhe Teodosie Golloganov, si dhe nga Parku i Qytetit.
Vazhdon aksioni për pastrimin dhe rregullimin e gjelbërimit në rrugën për në Bojanë. Me numrin e rritur të punëtorëve dhe mekanizimit, intensivisht është duke u pastruar bimësia përgjatë rrugës për në fshatin Bojanë, me ç'rast bëhet: ➪ Kositja e sipërfaqeve me bar, ➪ Krasitja e bimësisë me kërcell të ulët dhe e pemëve, ➪ Pastrimi
Sot ekipet e Sektorit Aletë e Drurëve në bashkëpunim me NP Parkingu i Qytetit е rregullojnë gjelbërimit pranë parkingut zona D3, prapa QT Biser në komunën e Aerodromit. Është duke u realizuar krasitja dhe formësimi i kurorave të pemëve, me qëllim të parkimit më të aksesueshëm dhe më të sigurt të automjeteve.
Kushtet e volitshme klimatike na lejuan të fillojmë me mbjelljen e bimësisë në hapësirën te Hamami i Daut Pashës, që përfshin rregullim të plotë hortikulturor me fidanë të rinj.
Me manushaqen sezonale sot i rregullojmë lehet e luleve në rajonin Kalaja.
Këtë periudhë ekipet janë duke punuar në rregullimin e gjelbërimit në sipërfaqen publike – sheshi i gjelbër në qendrën e qytetit. Rregullimi hortikulturor është duke u zhvilluar gradualisht nga përmendorja "Filipi i Dytë deri te Hamami i Daut Pashës". Vazhdojmë me aktivitetet për rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra nëpër qytet!
Sot në parkun e qytetit u realizua aksioni i iniciuar nga kompania farmaceutike Rosh, në bashkëpunim me Klinikën Universitare për Neurologji, Shoqatën Neurologjike të Maqedonisë dhe Qytetin e Shkupit. Në prani të përfaqësuesve të Rosh dhe drejtorit të Klinikës për Neurologji, ekipet e NP Parqe dhe Gjelbërime në sipërfaqen pas shatërvanit të lules Zambaku i
Në bashkëpunim me NP Parkingu i Qytetit, i krasitëm dhe i formuam pemët në zonën e parkimit A01 në Komunën e Qendrës me qëllim të parkimit të sigurt të automjeteve. Ndërsa në bulevardin Koço Racin dhe në parkun Grua Luftëtare është në vijim e sipër krasitja e trëndafilave si dhe mbledhja e gjetheve të rëna.