Pas sjelljes vandale të qytetarëve të pandërgjegjshëm gjatë fundjavës në Vodnon e Mesme, të cilët kishin dëmtuar pajisjet urbane, ekipet tona dolën në terren dhe menjëherë i rikonstruktuan elementet e parkut në pyllin-park. U BËJMË APEL të gjithë qytetarëve që të sillen me ndërgjegje dhe përgjegjësi gjatë vizitës së sipërfaqeve të gjelbra.
. Moti i nxehtë ndikon ndjeshëm ndaj bimësisë, veçanërisht ndaj gjelbërimit në mjediset urbane. Ajo që nevojitet gjatë asaj periudhe është ujitja e rregullt e parqeve, fidanëve dhe luleve. Aktiviteti i sotëm i ekipeve të terrenit është ujitja e pemëve dhe gjelbërimit në zhardinerën qendrore në bul. Sllovenia dhe Bosnja dhe Hercegovina. Ujitjen e realizuam
Javën e punës e nisim me aksionin për kositjen e gjelbërimit anësor në Magjistralen e Adriatikut (Rruga e Kaçanikut) në dalje nga qyteti. Ekipet e terrenit nga disa rajone janë duke e kositur bimësinë me kërcell të ulët përgjatë rrugës për dukshmëri dhe siguri më të madhe të shoferëve në komunikacion. Aksioni do të zhvillohet
Mirëmbajtja e vazhdueshme e sipërfaqeve me bar dhe kositja e rregullt e tyre, mbledhja e letrave dhe e mbeturinave janë pjesë e aktiviteteve të përditshme që i realizojmë nëpër gjelbërimin e bulevardit dhe parqet. Këto janë edhe aktivitetet e sotme të ekipeve nga rajoni i Karposhit, të cilët e kositin dhe e pastrojnë gjelbërimin anësor
Ekipet e terrenit e mirëmbajnë në mënyrë të koordinuar gjelbërimin publik në të gjitha rajonet e qytetit. Në aktivitetet e sotme e përfshimë edhe gjelbërimin e bulevardit te rrethrrotullimi në lagjen Autokomandë. Aktivitetet e kositjes së barit, mbledhjes së barit të kositur, pastrimit dhe grumbullimit të letrave dhe mbeturinave përveç në sipërfaqen publike përkatëse i
Nga aktivitetet e përgjithshme të ekipeve të rajonit e veçojmë rregullimin e gjelbërimit në bulevardin Hristijan Todorovski Karposh në komunën e Butelit. Kositja e barit, mbledhja e barit të kositur, mbledhja e letrave dhe e mbeturinave mbeten në listën e detyrave prioritare në mirëmbajtjen e gjelbërimit anësor dhe zhardinerës qendrore përgjatë bulevardit përkatës.
Rregullimi i leheve me fidanë sezonalë të llojit begonia janë aktivitetet e sotme të ekipeve nga rajoni i Qendrës. Në parkun Grua Luftëtare në lehet e luleve, ekipet bëjnë plotësim të fidanëve të lules në ato vende ku mungojnë dhe aty ku ka të dëmtuara. Sipërfaqet e rregulluara në gjelbërimin e qytetit nuk e ruajnë
Кositja e barit, ujitja e gjelbërimit dhe grumbullimi i letrave dhe mbeturinave janë aktivitetet e sotme të ekipeve në Parkun e Parajsës në lagjen Lisiçe e Re. Parqet në gjelbërimin e qytetit me strukturën dhe rregullimin e tyre hortikulturor, elementet e parkut dhe përmbajtjet e tjera, paraqesin një vend të vërtetë për pushim dhe relaksim
Sot jemi duke realizuar kositje me makinë të sipërfaqeve me bar nëpër gjelbërimin publik në komunën e Aerodromit. Ekipet rajonale me kositëse dhe makinë prerëse kositin barin në gjelbërimin qendror përgjatë bulevardit Jane Sandanski si pjesë e detyrave të rregullta të parashikuara me planin e sotëm të punës. Gjelbërimi i bulevardit me strukturën dhe shtrirjen
Në këtë ditë, saktësisht para 60 vitesh, në ora pesë e shtatëmbëdhjetë, qyteti i Shkupit përjetoi një tërmet katastrofal, ditë e cila la gjurmë të thella për banorët dhe frymën e qytetit. Me respekt të madh dhe në shenjë kujtimi, NP Parqe dhe Gjelbërime - Shkup formoi sipërfaqe të re lulesh të rregulluar me rasat