Ekipet e terrenit nga rajoni i Çairit kanë rregulluar sot gjelbërimin në komunë. Figura e luleve Torta është restauruar me fidane verore, si dhe janë kositur sipërfaqet me bar në bulevardin Hristijan Todorovski Karposh dhe në parkun e Çairit.

Share