Теренските екипи од реон Чаир денес го уредија зеленилото во општината. Со летен расад е обновена цветната фигура Торта, а искосени се и тревните површини на булевар Христијан Тодоровски Карпош и во паркот Чаир.

Share