Телефон: +389 2 3070 112 / +389 2 3070 113

Дежурен тел: 070/ 268 936

Пријава на дефект на хидрантска мрежа

Контакт тел: 078/ 309 707

Пријава на паднато дрво

Контакт тел: 070/ 305 008

Email: info@parkovi.com.mk
Адреса: Булевар Илинден 104, Скопје 1000