Со нови цвеќиња го уредивме и зеленилото на кружниот тек во општина Кисела Вода.
Машинско косење на тревните површини останува наша приоритетна активност со пролетното уредување на зелените површини низ градот. Со денешните планирани активности, покрај косење на дел од зеленилото во централното градско подрачје, со сезонско цвеќе ги уредивме и жардиниерите на плоштад Филип Втори.
Активностите за машинско косење на тревните површини ги спроведуваме етапно во сите реони низ градското зеленило. Улицата Васил Чакаларов во општина Ѓорче Петров е дел од локациите каде денес екипите ја реализираа оваа активност.
Продолжуваме со косење на зеленилото долж булевар Партизански Одреди во населба Карпош 4.
Денес теренските екипи го косат зеленилото во вториот дел на Градски парк.
Денес нашите теренски екипи ја косат тревната површина од десната страна на кејот на Вардар. Истовремено, се уредуваат косините покрај вело-патеките, како и зеленилото во делот за рекреација.
Продолжуваме со редовните активности на косење и средување на зеленилото во централното градско подрачје во реонот Кале.
Денес го уредуваме зеленилото во централното градско подрачје на потегот од Камени мост до мостот кај МАНУ од десната страна на кејот на Вардар. На овој потег вршиме косење на тревата, собирање откос и отпад, плевење, а се врши и чистење на вело патеките.
Континуираното косење на тревните површини и собирањето откос останува наша актуелна активност која теренските екипи ја спроведоа денес на дел од зеленилото во општина Бутел.
Продолжуваме со оплеменување на зелениот коридор со нови садници на булевар 8 ми Септември.