Kjo është vetëm një pjesë e vandalizmit në Parkun e Qytetit nga shkatërrimi e të mirave publike nëpër sipërfaqet e gjelbra. U BËJMË THIRRJE të gjithë vizitorëve që të kenë kujdes dhe të sillen me ndërgjegje ndaj pajisjeve urbane dhe monumenteve të vendosura nëpër sipërfaqet publike.
Rrezet diellore të marsit mundësojnë zbukurimin të vazhdueshëm të gjelbërimit në qytet. Drejtori Zuhejr Rexhepi së bashku me drejtuesin Igor Çonevski sot mbollën lule në lehet e luleve në rrethrrotullimin në Porta Vllae dhe në bul. Goce Dellçev. Ngjyrat e bukura tashmë vërehen në të gjithë sipërfaqet e gjelbra.
Në qytetin e Shkupit nuk ka më lagje të harruara. Çdo qytetar ka të drejtën për qytet modern, lagje të rregulluar dhe mundësi të barabarta. Me krenari duam t’ju njoftojmë se po fillon ndërtimi i mega-parkut të ri, i cili në bashkëpunim mes komunës së Çairit dhe Qytetit të Shkupit, do të shtrihet në hapësirën
Sot drejtori Zuhejr Rexhepi me kënaqësi i mbështeti ekipet e terrenit në mbjelljen e fidanëve të rinj  gjethembajtës dhe gjetherënës, në bul. Aleksandri i Maqedonisë. Fidanët e sapombjellë të llojit thuja smaragd dhe akacies janë një freskim i vërtetë për këtë pjesë të gjelbërimit të bulevardit.
Në territorin e Kopshtit Zoologjik të Qytetit të Shkupit, sot mbollëm lule të ndryshme, e zbukuruam hapësirën dhe e shënuam Ditën Kombëtare të Luleve të organizuar dhe në bashkëpunim me NP “Parqe dhe Gjelbërime” dhe të punësuarit në Kopshtin Zoologjik. Në këtë ditë, e cila shënohet me moton “Mbill lule për një botë më të
Sot mbollëm fidanë të rinj gjethembajtëse të llojit qiparis në komunën e Aerodromit dhe Karposhit, ndërsa me thuja smaragd e pasuruam gjelbërimin në komunën e Gazi Babës, Aerodromit, Qendrës, Kisella Vodës, Çairit dhe Butelit. Vazhdojmë me aktivitetet për gjelbërimin dhe rregullimin e hartës së gjelbër të Shkupit.
Me manushaqen sezonale e rregullojmë lehen e luleve në rrethrrotullimin te bul. M.T.Golloganov.
Sot, së bashku me drejtorët e ndërmarrjeve publike nga Qyteti i Shkupit, mbollëm ale drurësh të fidanëve dekorativë të llojit qershi japoneze në bul. Mitropolit Teodosij Golloganov. Punojmë me përkushtim në ngritjen dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra në qytet, në përputhje me prioritetet e projekteve të planifikuara, me ç'rast Qyteti i Shkupit dhe Ndërmarrja
Filluam me mbjelljen pranverore të fidanëve gjetherënëse në më shumë lokacione në qytetin.