Ndër aktivitetet prioritare mbetet kositja e sipërfaqeve të gjelbërta në qytet, ku sot e realizuam kositjen në zhardinieren e mesme në bulevardin Hristijan Todorovski Karposh dhe Parkun Çair.
Gjelbërimin anësor në bulevardin 8 Shtatori e plotësuam me fidanë të rinj të llojeve viburnum tinus, photinia sp.,taxus baccata и lonicera nitida. Të renditur në vijë të drejtë, tërësisht lidhen me gjelbërimin tjetër në këtë pjesë të korridorit të gjelbër.
Rregullimin pranveror të gjelbërimit në qytet e plotësuam duke mbjellë fidanë të rinj të llojeve juniperus horizontalis, juniperus retinospora, thuja berkman, euonimus em. ari, photinia spp, buxus sempervirens. Në zhardinierat në anen e majtë poshtë Urës së Gurit, fidanët e rinj i japin një pamje të freskët kësaj pjese të qendrës së qytetit.
Javën e punës e filluam me kositjen e barit, mbledhjen e barit të kositur dhe mbeturinave si dhe pastrimin e shtigjeve nëpër gjelbërimin e kejit të Vardarit. Në shtrirjen nga salla sportive Jane Sandanski deri te ura në vendbanimin Novo Lisiçe, rregullimi do të bëhet në faza në ditët në vijim.
Gjatë kësaj periudhe po punohet me përkushtim për rregullimin e gjelbërimit te rrethrrotullimi dhe parku i skulpturave në lagjen Zhelezara. Aktivitetet do të zhvillohen në ditët në vijim, duke vazhduar me rregullimin e pjesës tjetër të gjelbërimit në këtë pjesë të qytetit.
Nga aktivitetet e sotme pranverore në Qendër, veçojmë karasitjen e bimësisë, të zhardinieres qendrore në Bulevardin K. P. Misirkov.
Sot në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm të përbashkët me SHA Stopanska banka - Shkup, realizuam aktivitetin e mbjelljes së fidanëve. Rregulluam hapësirën e gjelbër në Luna Park me fidanë me gjelbërim të përhershëm dhe shtuam bimësinë në Kopshtin Botanik. Vazhdojmë me realizimin e aktiviteteve të projektit #GreenWall për gjelbërimin e qytetit dhe deri më
Ne kryejmë aktivitetet sezonale të ruajtjes së bimësisë dhe gjelbërimit në vazhdimësi. Javën e punës e nisëm duke shkurtuar dhe formësuar mbulesat e pemëve në rrugët Petar Mandzukov dhe Nikola Vaptsarov.
Vazhdojmë me aktivitetet e mirëmbajtjes pranverore të sipërfaqeve të gjelbra duke kositur gjelbërimin në rrethrrotullimin dhe rrugën Ferid Murati në lagjen Fushë Tophanë.