Kositje, Pastrim dhe rregullim i gjelbërimit të rrethrrotullimit, në bulevardin 8 Shtator.
Përveç kositjes së sipërfaqes së barit përmes gjelbërimit të bulevardit në qendrën strikte të qytetit, ekipet e terrenit të kësaj zone rregulluan shtretërit me fidanë të rinj të luleve sezonal.
Me mekanizim dhe pajisje përkatëse, sot ekipet në terren po kositin gjelbërimin në kejin e Vardarit, në komunën e Aerodromit.
Kositja e barit dhe grumbullimi i kositjes në Bulevardin Aleksandar Makedonski në lagjen Autokomanda.
Ekipet e terrenit nga rajoni i Çairit kanë rregulluar sot gjelbërimin në komunë. Figura e luleve Torta është restauruar me fidane verore, si dhe janë kositur sipërfaqet me bar në bulevardin Hristijan Todorovski Karposh dhe në parkun e Çairit.
Nga aktivitetet e sotme të kositjes së barishteve nëpër gjelbërimin e qytetit, veçojmë rregullimin e gjelbërimit të parkut në lagjen Draçevë.