Ekipet në terren nga disa pika të qytetit me aktivitete intensive rregullojnë vegjetacionin në kejin e lumit Vardar.
Të shpërndar në disa lokacione përgjatë rrjedhës së majtë dhe të djathtë të Vardarit, ne kositim terrenin në faza.
Ekipet me mekanizim përkatës po punojnë në kositjen e sipërfaqeve barishtore, prerjen e bimësisë së egër me kërcell të ulët, pastrimin e sipërfaqeve të shpateve dhe gjerësive të shtratit të lumit Vardar.
(shënues) Do të vazhdojmë me aktivitetet edhe në periudhën e ardhshme, në drejtim të mirëmbajtjes së përkushtuar dhe të rregullt të hapësirave të gjelbra publike në qytet për të mirën e vizitorëve dhe për qëllime të rekreacionit të qytetarëve në kalatën e Vardarit.
Share