Temperaturat jashtëzakonisht të larta ndikojnë ndjeshëm në të gjitha aktivitetet që ekipet tona kryejnë çdo ditë në mirëmbajtjen e rregullt të sipërfaqeve të gjelbra.
Prandaj, nga dita e djeshme ora 22:00. deri në orën 6:00 të mëngjesit. mëngjesin e sotëm ekipet e terrenit nga të gjitha rajonet në të gjithë gjelbërimin e qytetit kanë nisur të vaditjen natën e sipërfaqeve të gjelbra publike në qytet.
Kjo gjithashtu siguron furnizim të pandërprerë me ujë të popullsisë në të gjitha pjesët e qytetit.
Ky aktivitet do të realizohet edhe në periudhën e ardhshme në përputhje me planin e paraparë të punës.
Share