Ekipet e Sektorit Ngritja e Gjelbërimit në periudhën e kaluar, sipas aktiviteteve të planifikuara në koordinim me Qytetin e Shkupit, rregulluan sipërfaqe të reja të gjelbra në disa lokacione në të gjithë qytetin. Kështu, përfundoi rikonstruksioni i sipërfaqes së gjelbër publike, korridor i gjelbër duke filluar nga këndi i rrugës Ekspedita e Shkurtit me bul.
Këto ditë në disa lokacione nëpër sipërfaqet e gjelbra publike, ekipet e terrenit janë duke punuar intensivisht në përgatitjen e sipërfaqeve për mbjelljen e fidanëve të luleve sezonale. Begonia, ageratum, tagetes, celosia, koleus, zinia, cineraria, sherebela, pelargonium dhe dahlia janë lulet të cilat mbillen në figurat e luleve, lehet e luleve dhe rondelet në të
Në periudhën e kaluar ekipet e Sektorit të Gjelbërimit Jashtë-Urban në bashkëpunim dhe me urdhër të Qytetit të Shkupit, kanë punuar intensivisht në ndërtimin dhe ngritjen e elementeve të reja të parkut në disa lokacione në parkun natyror “Gazi Babë”. Në park u ndërtuar dhe u vendosën dy pushimore të reja në afërsi të gjelbërimit
U realizua me sukses aksioni ekologjik “Fundjavë e përgjithshme 2022” e cila sot filloi në pyllin park Vodno, me çka u bë pastrimi i gjelbërimit, shtigjeve për këmbësorë dhe shpateve të Vodnos nga mbeturinat dhe plehrat e hedhura. Aksioni i udhëhequr nga kryetarja e Qytetit të Shkupit Danella Arskovska, bashkë me vullnetarët dhe ekipet nga
Në këtë periudhë të vitit, veçanërisht në muajin maj është kohë e duhur për rregullimin dhe zbukurimin e gjelbërimit duke mbjellë fidanë lulesh. Përveç kositjes së parqeve, krasitjes së bimësisë, gjithashtu në periudhën që vijon ekipet do të fillojnë me përgatitjen e sipërfaqeve duke mbjellë fidanë të luleve sezonale. Për nevojat e ndërmarrjes në realizimin
Vazhdojmë në kontinuitet me gjelbërimin dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra të cilat i vendosim plotësisht në hartën e gjelbër të qytetit. Synimi ynë është ngritja dhe rregullimi i sipërfaqeve të gjelbërimit të bulevardeve. Sipërfaqe e tillë në të cilën ekipet e terrenit punuan në periudhën e kaluar është sipërfaqja e gjelbër publike në bulevardin
Në korridorin e gjelbër të sapoformuar në lagjen Butel 1, në periudhën e kaluar u punua në mënyrë intensive në rregullimin hortikulturor. Pamja dhe gjelbërimi shtesë në këtë anë të komunës u realizua në faza, ku pjesa e parë e rrugës Butelska 1 u rregullua me sipërfaqe prej 1496m2. Duke vazhduar përgjatë rrugës u rregullua