Kositja e barit dhe grumbullimi i kositjes në Bulevardin Aleksandar Makedonski në lagjen Autokomanda.
Ekipet tona në terren sot po kosin barishten në anën e djathtë të kejit të Vardarit. Njëkohësisht po rregullohen edhe skarpatet përgjatë shtigjeve të biçikletave, si dhe gjelbërimi në zonën e rekreacionit.
Rregullimin pranveror të gjelbërimit në qytet e plotësuam duke mbjellë fidanë të rinj të llojeve juniperus horizontalis, juniperus retinospora, thuja berkman, euonimus em. ari, photinia spp, buxus sempervirens. Në zhardinierat në anen e majtë poshtë Urës së Gurit, fidanët e rinj i japin një pamje të freskët kësaj pjese të qendrës së qytetit.
Sot në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm të përbashkët me SHA Stopanska banka - Shkup, realizuam aktivitetin e mbjelljes së fidanëve. Rregulluam hapësirën e gjelbër në Luna Park me fidanë me gjelbërim të përhershëm dhe shtuam bimësinë në Kopshtin Botanik. Vazhdojmë me realizimin e aktiviteteve të projektit #GreenWall për gjelbërimin e qytetit dhe deri më
Pasi ekipet tona në terren pastruan kanalet dhe liqenet në Parkun e Qytetit dhe krasitën degët përreth, tani ato janë mbushur sërish me ujë. U bëjmë thirrje të gjithë vizitorëve të Parkut të Qytetit që të mos hedhin mbeturina në liqene dhe të respektojnë rendin komunal.
Rruga nga lagjja Vlae drejt Qendrës, fidanët e rinj të llojit thuja rosedalis tashmë po zbukurojnë gjelbërimin anësor të bulevardin Partizanski odredi. Sot ekipet tona në terren do të mbjellin rreth 500 fidanë në lagjen Karposh 3, kurse mbjellja do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme.
Përgjatë gjelbërimit anësor të bulevardit Partizanski, fidanët e rinj me gjelbërim të përhershëm të species drunore thuja janë një freskim i vërtetë, të cilët ekipet e terrenit po i mbjellin me etapa këto ditë. Funksioni i tyre parësor është i një rëndësie të veçantë për autostradën më të ngarkuar, duke plotësuar hapësirën e korridorit të
Ekipet tona në terren vazhdojnë me mbjelljen e fidanëve të rinj të dushkut, në kuadër të aktivitetit ekologjik për pyllëzimin e parkut pyjor Vodno. Mbjellja bëhet në anën e djathtë të shtegut për në Markovë Kruvçe në Vodno e mesme dhe do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme, me qëllim të pasurimit të fondit