Ditë e mrekullueshme! Në kuadër të shënimit te Javës evropiane të mobilitetit sot një pjesë e madhe e punonjësve së bashku me drejtorin Sefi Shabani e pranuan me kënaqësi sfidën për të ardhur në punë me , ose . Në këtë Ditë botërore pa automjete drejtori me kolegët e tij bëri një xhiro të shkurtër
Rregullimi i gjelbërimit të sheshit Filipi i Dytë, në qendër të Shkupit. Me zbukurimin sezonal të gjelbërimit i përfshimë edhe zhardinerat në sheshin Filipi i Dytë, tashmë të pasuruara me lule të llojit begonia dhe fidanë të llojit fitonia, buksus dhe picea konika. Drejtori Sefi Shabani e vizitoi këtë lokacion dhe e mbështeti punën e
Krahas mirëmbajtjes së përditshme dhe të rregullt të gjelbërimit në Parkun e Qytetit, ekipet tona të terrenit sot bënë ujitjen manuale të fidanëve dhe mbledhjen e gjetheve. Gjithsesi në aktivitetet e planifikuara për mirëmbajtjen e parkut, veçojmë edhe kositjen e vazhdueshme të sipërfaqes me bar, mbledhjen e barit të kositur, krasitjen e bimësisë me kërcell
Aksionin e sotëm të punës për rregullimin e gjelbërimit publik e realizojmë në bul. Aradhet Partizane. Për shkak të nevojës për qarkullim të sigurt të drejtuesve të mjeteve nëpër rrugët e qytetit, në segmentin nga ura Kombet e Bashkuara deri në Qendër, realizojmë krasitjen dhe formësimin e shkurreve dhe pemëve dekorative në gjelbërimin qendror. Gjelbërimi
Vërehet dukshëm rregullimi i ri hortikulturor të cilin e realizojmë këto ditë përgjatë gjithë zhardinerës qendrore në bulevardin Ilinden, si dhe në disa pjesë të gjelbërimit anësor. Gjelbërimi i dekoruar në këtë mënyrë tashmë jep një pamje tjetër në hartën e kolazhit të gjelbër të qytetit.
Njëra prej sipërfaqeve në të cilën këtë periudhë jemi duke punuar me urdhër të Qytetit të Shkupit është rregullimi hortikulturor i sheshit të gjelbër - Kazerma Ilinden, Universiteti Nëna Tereza. Drejtori Sefi Shabani së bashku me një pjesë të ekipit udhëheqës të ndërmarrjes bëri shetitje në sipërfaqen dhe e inspektoi rrjedhën e aktiviteteve të punës.
Me zgjidhjen e re hortikulturore këto ditë e zbukuruam gjelbërimin te rrethrrotullimi në Gjorçe Petrov dhe rr. Moskovska.
Në këtë ditë, saktësisht para 60 vitesh, në ora pesë e shtatëmbëdhjetë, qyteti i Shkupit përjetoi një tërmet katastrofal, ditë e cila la gjurmë të thella për banorët dhe frymën e qytetit. Me respekt të madh dhe në shenjë kujtimi, NP Parqe dhe Gjelbërime - Shkup formoi sipërfaqe të re lulesh të rregulluar me rasat
Ekipet tona gjatë kësaj periudhe intensivisht punojnë në terren duke mbjellë fidane verore, duke kositur dhe ujitur sipërfaqet e gjelbërta publike, si dhe duke pastruar gjelbërimin nga bari i kositur dhe të gjitha llojet e mbeturinave. Drejtori Sefi Shabani sot nga afër ka kontrolluar gjendjen dhe rrjedhën e aktiviteteve në hapësirat e gjelbëruara. Fidanët janë