Në kuadër të mësimit të rregullt praktik, sot ndërmarrjen tonë e vizituan nxënësit e vitit të tretë në SHMQSH “Saraj”, Drejtori Sefi Shabani priti nxënësit dhe i njoftoi me punën e ndërmarrjes, ku morën informacione të dobishme që do t'i ndihmojnë ata në procesin e mëtejshëm arsimor. Ndërmarrja jonë është e hapur për bashkëpunim me
Aktivitetet e sotme të punës janë realizuar nga ekipet e Sektorit Aletë e Drurëve në rrugën Metodija Shatorov - Sharlo, gjatë së cilës kanë krasitur degët e varura të drurëve në lokacionin e cekurra në Komunën e Aerodromit.
Parku Gruaja Luftëtare nga sot është pasuruar me 31 pemë Krishtlindjesh - donacion nga Stopanska banka SHA Shkup. Në prani të përfaqësuesve të bankës dhe kompanisë, ekipet mbollën pemët e Krishtlindjeve të dhuruara, të cilat deri më tani zbukuronin degët e bankës për festat e fundvitit, në pjesët e parkut, duke zbukuruar kështu hapësirën në
Javën e punës e përfundojmë me mbledhjen dhe ngarkimin e gjetheve të rëna në gjelbërimin e Kejit të Vardarit, në qendrën e qytetit.
Figurën e lules Flutura në bulevardin "Vidoe Smilevski Bato" dhe lehen e luleve në Parkun e Parajsës i rregulluam me fidanë sezonalë të llojit të violës, lulet e të cilave japin një freskim të vërtetë në këto ditë dimri.
Lajmet e rreme dhe manipulimet me agjendë politike dhe qëllime dashakeqe janë një dukuri të cilën duhet ta luftojmë si shoqëri, duke i respektuar konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e lirisë së fjalës, por edhe konventat ndërkombëtare për luftimin e gjuhës së urrejtjes. NP "Parqe dhe Gjelbërime" e përshëndet dhe e mbështet qëllimin e Ambasadës së
Me kënaqësi e pranuam iniciativën e eko-aktivistëve nga kompania Firma ime, për mbjelljen e fidanëve. Në prani të drejtorit Sefi Shabani, përfaqësuesve nga Qyteti i Shkupit dhe nga kompania me përgjegjësi shoqërore sot u mbollën 100 drurë të rinj të llojit acer platanoides, duke e pasuruar gjelbërimin në megaparkun Dame Gruev pranë Lepenecit. Nëpërmjet aksioneve