Me ardhjen e ditëve të ngrohta, gjelbërimi është ai që veçohet me diversitetin e tij duke i dhënë freski dhe kolorit. Lulet janë pjesë e këtij diversiteti. Në disa lokacione nëpër gjelbërimin publik, ekipet tona këtë periudhë filluan me mbjelljen e fidanëve të luleve sezonale në sipërfaqet me lule. Në shumë ngjyra, manushaqja është ajo
Në Brigadën e 16-të Maqedonase në Komunën e Gazi Babës, ekipet në terren nga Sektori Ngritja e Gjelbërimit, filluan me realizimin e rregullimit hortikulturor të parkut “Skulptura” me sipërfaqe të përgjithshme prej 4200 m2. Me aktivitetet e intervenimit në të gjithë bimësinë, punimet tokësore, mënjanimin e mbeturinave, ripërtëritjes së tokës, do të instalohet sistem ujitjeje,
Aktivitetet e planifikuara për ngritjen dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra publike i fillojmë në disa lokacione nëpër gjelbërimin publik. Sipas Programit të miratuar vjetor për punën për vitin 2022 të ndërmarrjes, dhe në koordinim të përbashkët me Qytetin e Shkupit, në sipërfaqet e gjelbra publike është paraparë formimi i sipërfaqeve të reja të gjelbra,
Ekipet nga rajoni i Karposhit së bashku me punëtorët e Florakom SHPKNJP, kanë nisur aksionin e përbashkët për pastrimin e serrës së madhe në hyrje të ndërmarrjes. Disa nga serat, të cilat shumë vite nuk ishin në funksion dhe ishin të parregulluara dhe të lëna pas dore, me propozim të udhëheqësisë së re dhe me
Në impiantet prodhues të Florakom SHPKNJP filluan përgatitjet për procesin e prodhimit të fidanit veror, lulet e të cilëve do t’i zbukurojnë lehet e luleve nëpër sipërfaqet e gjelbra publike në qytet. Duke filluar me mbjelljen e farave të llojit tagetes dhe petunia, drejtori Sotirovski u uroi punëtorëve punë të suksesshme. Në interes të mbështetjes
Masa sistemore për eliminimin e mundësive për korrupsion në kuadër të qytetit dhe për parandalimin e çfarëdo konflikti të interesave është procedura e vetingut të cilën Qyteti i Shkupit e filloi për herë të parë. Dje, drejtori Sotirovski bashkë me drejtorët e ndërmarrjeve tjera e nënshkruan procedurën e vetingut. Duke vendosur sistem të qëndrueshëm të
Reshjet e borës që e kapluan Shkupin, i aktivizuan menjëherë ekipet tona për pastrimin në kohë të borës nga gjelbërimi. Duke e ndjekur punën në terren, sot herët në mëngjes aktiviteteve të pastrimit iu bashkua edhe drejtori Sotirovski. Duke dhënë mbështetjen e plotë, drejtori së bashku me ekipet punoi në pastrimin e borës nga fidanët
Aktivitetet vijuese për mirëmbajtjen dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra publike në gjithë qytetin janë duke u zhvilluar me rregull. Në atë drejtim, ekipet tona, në koordinim me Komunën e Aerodromit çdo ditë mbledhin gjethet nga gjelbërimi. Me mekanizimin dhe angazhimin e punëtorëve nga ai rajon, ky bashkëpunim i suksesshëm vazhdon me qëllim për të
Moti që përfshiu dje rajonin e qytetit të Shkupit me reshje intensive të borës bëri që ekipet tona të përgatiten në kohë. Për shkak të peshës së borës dhe rrezikut nga thyerja dhe rënia e drurëve më të brishta, ekipet tona gjatë orëve të mbrëmshme dolën në terren për të hequr borën nga fidanët në
Dushku është dru gjetherënës me madhësi mesatare - rritet në lartësi nga 10 deri në 20 metra, me gjethe me dhëmbëza anash, me ngjyrë të gjelbër të errët, me formë eliptike, të cekët dhe me kurorë të gjerë. Gjethet thahen në vjeshtë dhe për dallim nga drurët tjerë gjetherënës në fillim të vjeshtës, gjethet e