Në ditët e fundit, me aktivitete intensive të kositjes së barit, prerjes së lastarëve të egër, formësimit të pemëve dhe shkurreve, ekipet e terrenit punuan në disa lokacione në rajonin e Kalesë.
Aktivitetet e peizazhit janë realizuar në gjelbërimin e bulevardit Nikolla Karev, rruga Samoilova, si dhe një pjesë e gjelbërimit në kalatën e Vardarit.
Në kuadër të aksionit u përfshi edhe rregullimi dhe pastrimi i kësaj pjese të qytetit, ku morën pjesë edhe ekipe nga qytete të tjera.
Share