Rregullimi i gjelbërimit të sheshit Filipi i Dytë, në qendër të Shkupit.
Me zbukurimin sezonal të gjelbërimit i përfshimë edhe zhardinerat në sheshin Filipi i Dytë, tashmë të pasuruara me lule të llojit begonia dhe fidanë të llojit fitonia, buksus dhe picea konika.
Drejtori Sefi Shabani e vizitoi këtë lokacion dhe e mbështeti punën e mirë të ekipeve të terrenit.
Share