Gjelbërim i pastër dhe i rregullt në komunën e Çairit
Ekipet e terrenit nga punkti rajonal i Çairit këtë periudhë realizuan:
kositjen e sipërfaqeve me bar
krasitjen e bimëve me kërcell të ulët
– vaditje
mbledhjen dhe ngarkimin e barit të kositur, plehrave dhe mbeturinave
Këndet e gjelbra në qytet ofrojnë relaksim dhe pushim, si dhe rrisin e mirëqenien e përgjithshëm për qytetarët.
Share