Чисто и уредено зеленило во општина Чаир!
Теренските екипи од реонски пункт Чаир периодов извршија:
–  косење на тревните површини
–  поткастрување на нискостеблестите растенија
–  полевање
–  собирање и утовар на откос, смет и отпадоци
Зелените катчиња во градот нудат релаксација и оддишка, а го зголемуваат и севкупниот добробит за граѓаните.
Share