Me urdhër të Qytetit të Shkupit, këto ditë ekipet e përfunduan rikonstruktimin dhe rregullimin hortikulturor të sipërfaqes publike në rr. Indira Gandi në komunën e Shuto Orizarit. Intervenimi u realizua në dy lokacione. Në lokacionin e parë përballë komunës punuam pranë gardhit dhe parcelave me sipërfaqe prej 173 m², ku në mënyrë graduale u bë
Drejtori Zuhejr Rexhepi e pranoi me kënaqësi iniciativën e Institutit për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve - Shkup, dhe ftesën nga drejtori Prof. dr. Skender Asani, për shënimin e 19 vjetorit të lumturimit të Nënë Terezës (19.10.2022). Me këtë rast, sot në shenjë të respektit të madh ndaj veprës dhe humanizmit të pamasë të
Drejtori i NP Parqe dhe gjelbërime, Zuhejr Rexhepi sot inspektoi terrenin dhe e ndoqi zhvillimin e aktiviteteve për zbukurimin vjeshtor të qytetit. Ai gjithashtu dha edhe kontributin e tij simbolik duke mbjellë lule së bashku me punëtorët në bul. Aradhet Partizane, te figura prej lulesh Topi dhe në Parkun e Çairit. Fidanët e vjeshtës të
Sot në mëngjes, ekipet e QRS Saraj janë duke i pastruar gjethet e rëna nga sipërfaqet e gjelbra, nga zona e parkimit në park dhe nga shtigjet e këmbësorëve. Është duke u bërë mbledhja e mbeturinave dhe ngarkimi i tyre në kamion. E nisim këtë javë duke mbjellë lulen tonë të preferuar për muajin tetor,
Me rastin e shënimit të 13 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Republikën e Kosovës, NP Parqe dhe Gjelbërime dha kontributin e saj simbolik me 13 pemë të llojit rrapi. Sot së bashku me përfaqësues të lartë të Ministrisë së Jashtme dhe Ambasadës së Kosovës në mënyrë simbolike mbollëm 13 rrape në parkun në
- Pas raportimit të qytetarëve për drurin e rënë në bul. 8 Shtatori, ekipet e terrenit këtë mëngjes bënë intervenim duke e larguar drurin. - Gjithashtu, ekipet me automjet platformë punuan edhe në krasitjen e degëve të tre drurëve te Spitali Universitar i Hematologjisë në rr. Nënë Tereza nr. 17 sipas Aktvendimit të lëshuar nga
Sot drejtori gjeneral i Ndërmarrjes publike "Parqe dhe Gjelbërime" z. Zuhejr Rexhepi i vizitoi kapacitetet prodhuese të ndërmarrjes në Florakom dhe u njoftua me aktivitetet e prodhimit të fidanëve të luleve. Ai u njoftua me procesin e prodhimit dhe punëtorëve u ofroi mbështetje dhe u dëshiroi punë të suksesshme, të cilët këtë vit kanë prodhuar
Pas raportimit të qendrës së dispeçerit të NQP-së në rr. 11 Tetori për degë të anuara dhe qarkullim të vështirësuar të autobusëve dykatësh, mëngjesin e sotëm ekipi nga Sektori Aletë e Drurëve bëri intervenim në lokacionin e potencuar, me ç'rast u krasitën edhe kurorat tjera përgjatë rrugës.
- Në disa rajone të qytetit bëjmë kositjen e barit dhe mbledhjen e barit të kositur, mbledhjen e mbeturinave nga sipërfaqet me bar, i pastrojmë sipërfaqet nga mbeturinat ndërtimore dhe me fryrës e fryjmë barin e kositur nga shtigjet dhe të njëjtin e ngarkojmë. - Në lehet e luleve në rajonin e Qendrës, Çairit dhe
- Aktivitetet e sotme të ekipeve në të gjitha rajonet në gjelbërimin dhe parqet e bulevardit ishin kositja mekanike e barit dhe grumbullimi i barit të kositur, grumbullimi i mbeturinave nga sipërfaqet me bar, pastrimi i sipërfaqeve nga mbeturinat ndërtimore dhe fryrja me fryrës të barit të kositur nga shtigjet, si dhe ngarkimi i barit