Atmosferë e vërtetë pranverore sot në oborrin e Fakultetit Filozofik - Shkup. Një pjesë e ekipit drejtues të ndërmarrjes sonë mbollën lule dhe fidanë të rinj gjetherënës së bashku me dekanin prof. dr. Ratko Duev, prodekanen prof. dr. Natasha Stanojkovska Trajkovska, profesorët dhe studentët, të gjithë së bashku. Falënderojmë të gjithë ata që iu bashkuan
Sipërfaqja - 30.000 metra katrorë 500 pemë dhe fidanë të rinj 26 pushimore të reja, pajisje të reja urbane, korsi për këmbësorë dhe shatërvanë. 2 kënde të reja sportive 2 kënde lojërash për fëmijë 2 sipërfaqe parku për kafshët shtëpiake një për fitnes Lokacioni rruga “Brigada Maqedonase Kosovare” (përballë marketit Viva Fresh), në Lagjen Fushë
Me 24 fidanë dekorativë gjethembajtëse, të llojit thuja pyramidalis orientalis aurea, e rregulluam gjelbërimin e bulevardit në Porta Vllae së bashku me drejtorin Zuhejr Rexhepi dhe zëvendësdrejtuesin Nusret Gani, që ishte motivim i mjaftueshëm për ekipet e atij rajoni për ta përfunduar rregullimin hortikulturor në këtë pjesë të bulevardit.
Drejtori Zuhejr Rexhepi së bashku me Goran Bashevski, drejtues i Lluna SHPKNJP, gjithashtu morën pjesë në mbjelljen e bimëve me kërcell të ulët, të llojit nandina, në bul. Goce Dellçev. Rregullimi i llojeve të reja të bimëve përshtatet plotësisht në gjelbërimin qendror të bulevardit, duke formuar një kompozim të bukur të gjelbër.
Konceptin e gjelbërimit të sipërfaqeve publike e realizojmë çdo ditë. Agjendën e sotme e përpiluam duke mbjellë nandina në bulevardin Aradhet Partizane, prunus në bulevardin M. Teodosij Golloganov dhe fotinia në gjelbërimin qendror përgjatë bulevardit Nikolla Karev. Aktiviteteve iu bashkua drejtori Zuhejr Rexhepi së bashku me shefin e kabinetit Rexhep Ademi. Përkushtimi dhe zelli janë
Kjo është vetëm një pjesë e vandalizmit në Parkun e Qytetit nga shkatërrimi e të mirave publike nëpër sipërfaqet e gjelbra. U BËJMË THIRRJE të gjithë vizitorëve që të kenë kujdes dhe të sillen me ndërgjegje ndaj pajisjeve urbane dhe monumenteve të vendosura nëpër sipërfaqet publike.
Rrezet diellore të marsit mundësojnë zbukurimin të vazhdueshëm të gjelbërimit në qytet. Drejtori Zuhejr Rexhepi së bashku me drejtuesin Igor Çonevski sot mbollën lule në lehet e luleve në rrethrrotullimin në Porta Vllae dhe në bul. Goce Dellçev. Ngjyrat e bukura tashmë vërehen në të gjithë sipërfaqet e gjelbra.
Në qytetin e Shkupit nuk ka më lagje të harruara. Çdo qytetar ka të drejtën për qytet modern, lagje të rregulluar dhe mundësi të barabarta. Me krenari duam t’ju njoftojmë se po fillon ndërtimi i mega-parkut të ri, i cili në bashkëpunim mes komunës së Çairit dhe Qytetit të Shkupit, do të shtrihet në hapësirën
Sot drejtori Zuhejr Rexhepi me kënaqësi i mbështeti ekipet e terrenit në mbjelljen e fidanëve të rinj  gjethembajtës dhe gjetherënës, në bul. Aleksandri i Maqedonisë. Fidanët e sapombjellë të llojit thuja smaragd dhe akacies janë një freskim i vërtetë për këtë pjesë të gjelbërimit të bulevardit.
Në territorin e Kopshtit Zoologjik të Qytetit të Shkupit, sot mbollëm lule të ndryshme, e zbukuruam hapësirën dhe e shënuam Ditën Kombëtare të Luleve të organizuar dhe në bashkëpunim me NP “Parqe dhe Gjelbërime” dhe të punësuarit në Kopshtin Zoologjik. Në këtë ditë, e cila shënohet me moton “Mbill lule për një botë më të