Me 24 fidanë dekorativë gjethembajtëse, të llojit thuja pyramidalis orientalis aurea, e rregulluam gjelbërimin e bulevardit në Porta Vllae së bashku me drejtorin Zuhejr Rexhepi dhe zëvendësdrejtuesin Nusret Gani, që ishte motivim i mjaftueshëm për ekipet e atij rajoni për ta përfunduar rregullimin hortikulturor në këtë pjesë të bulevardit.

Share