Atmosferë e vërtetë pranverore sot në oborrin e Fakultetit Filozofik – Shkup. Një pjesë e ekipit drejtues të ndërmarrjes sonë mbollën lule dhe fidanë të rinj gjetherënës së bashku me dekanin prof. dr. Ratko Duev, prodekanen prof. dr. Natasha Stanojkovska Trajkovska, profesorët dhe studentët, të gjithë së bashku. Falënderojmë të gjithë ata që iu bashkuan aksionit dhe shpresojmë që këto fidanë dhe lule të reja do të sjellin më shumë gëzim dhe kënaqësi në oborrin e Universitetit Shën Cirili dhe Metodi – Shkup.

Share