Drejtori Zuhejr Rexhepi së bashku me Goran Bashevski, drejtues i Lluna SHPKNJP, gjithashtu morën pjesë në mbjelljen e bimëve me kërcell të ulët, të llojit nandina, në bul. Goce Dellçev.

Rregullimi i llojeve të reja të bimëve përshtatet plotësisht në gjelbërimin qendror të bulevardit, duke formuar një kompozim të bukur të gjelbër.

Share