Sot drejtori Zuhejr Rexhepi me kënaqësi i mbështeti ekipet e terrenit në mbjelljen e fidanëve të rinj  gjethembajtës dhe gjetherënës, në bul. Aleksandri i Maqedonisë.

Fidanët e sapombjellë të llojit thuja smaragd dhe akacies janë një freskim i vërtetë për këtë pjesë të gjelbërimit të bulevardit.

Share