Денес директорот Зухејр Реџепи со задоволство ги поддржа теренските екипи во засадувањето на нови зимзелени и листопадни садници, на бул.Александар Македонски.

Новонасадените садници од видот туја смарагд и багрем, се вистинско освежување за овој дел од булеварското зеленило.

Share