Sipërfaqja – 30.000 metra katrorë
500 pemë dhe fidanë të rinj
26 pushimore të reja, pajisje të reja urbane, korsi për këmbësorë dhe shatërvanë.
2 kënde të reja sportive
2 kënde lojërash për fëmijë
2 sipërfaqe parku për kafshët shtëpiake një për fitnes
Lokacioni rruga “Brigada Maqedonase Kosovare” (përballë marketit Viva Fresh), në Lagjen Fushë Topanë.
Ndërtimi i Mega-parkut vije si bashkëpunim ndërkomunal midis Komunës së Çairit dhe Qytetit të Shkupit.

Share