Rregullimi i gjelbërimit të sheshit Filipi i Dytë, në qendër të Shkupit. Me zbukurimin sezonal të gjelbërimit i përfshimë edhe zhardinerat në sheshin Filipi i Dytë, tashmë të pasuruara me lule të llojit begonia dhe fidanë të llojit fitonia, buksus dhe picea konika. Drejtori Sefi Shabani e vizitoi këtë lokacion dhe e mbështeti punën e
Rregullimi dhe mirëmbajtja e gjelbërimit publik në qytet nuk është gjithmonë vetëm një përgjegjësi, por shumë më tepër se kaq. Drejtori Sefi Shabani, së bashku me ekipin udhëheqës të ndërmarrjes u bind për sfidat me të cilat ballafaqohen ekipet e terrenit gjatë kryerjes së detyrave të tyre të punës, duke e monitoruar rrjedhën e aktiviteteve
Krahas mirëmbajtjes së përditshme dhe të rregullt të gjelbërimit në Parkun e Qytetit, ekipet tona të terrenit sot bënë ujitjen manuale të fidanëve dhe mbledhjen e gjetheve. Gjithsesi në aktivitetet e planifikuara për mirëmbajtjen e parkut, veçojmë edhe kositjen e vazhdueshme të sipërfaqes me bar, mbledhjen e barit të kositur, krasitjen e bimësisë me kërcell
Vazhdon rregullimi i sipërfaqeve të gjelbra nëpër qytet! Kositja e sipërfaqeve me bar këtë periudhë është një aktivitet i vazhdueshëm i ekipeve tona të terrenit. Këto ditë ekipet tona me mekanizim përkatës kryen kositjen e korridorit të gjelbër në rrugën “Eseninova”, në komunën e Kisella Vodës, por nuk u anashkaluan edhe rrethrrotullimet nëpër komunën, si
Rregullimi i plotë i gjelbërimit në qendër të qytetit Me aktivitetet e krasitjes dhe formësimit të bimëve me kërcell të ulët, kositjes dhe grumbullimit të mbeturinave, sot ekipet janë duke bërë rregullim thelbësor të gjelbërimit. Janë përfshirë lokacionet në vijim: - Bulevardi Kërste Petkov Misirkov, - Rrethina e pllajës para QKR-së - Përgjatë kejit të
Prioriteti ynë i veçantë në punën është mirëmbajtja dhe rregullimi i rregullt i gjelbërimit përgjatë bulevardeve kryesore të qytetit. Pikërisht këto janë aktivitetet e sotme të ekipeve -rregullimi i gjelbërimit të zhgardinerëve qendrore ndërmjet bulevardit Jane Sandanski dhe Bulevardit Kuzman Josifovski Pitu, me qëllim të dukshmërisë dhe sigurisë më të madhe të shoferëve dhe të
Këto ditë ekipet tona realizuan rikonstruktimin e plotë të një pjese të pajisjes së vendosur të parkut në lokalitetin Kanioni i Matkës. Bëmë ngjyrosjen e konstruksionit të metaltë të kompletit të stolave dhe tavolinave dhe i zëvendësuam me elemente të reja të drurit në vendin e pjesëve të vjetra të dëmtuara. Pjesë përbërese e parqeve
Aksionin e sotëm të punës për rregullimin e gjelbërimit publik e realizojmë në bul. Aradhet Partizane. Për shkak të nevojës për qarkullim të sigurt të drejtuesve të mjeteve nëpër rrugët e qytetit, në segmentin nga ura Kombet e Bashkuara deri në Qendër, realizojmë krasitjen dhe formësimin e shkurreve dhe pemëve dekorative në gjelbërimin qendror. Gjelbërimi
Sot filluam aksion për pastrimin dhe rregullimin e gjelbërimit në bul. M. T. Golloganov. Të organizuar sipas rajoneve, përgjatë gjelbërimit qendror dhe anësor të bulevardit, bëjmë kositjen e barit, mbledhjen e barit të kositur, heqjen e bimësisë së egër, mbledhjen e letrave dhe mbeturinave dhe ngarkimin e tyre në kamion. Detyrat operative të punës kryhen
Krasitja e degëve të thata dhe të varura mbi shtigjet e biçikletave dhe këmbësorëve Sot ekipet tona bëjnë rregullimin e gjelbërimit të bulevardit në disa lokacione në komunën e Karposhit. Me qëllim të dukshmërisë dhe sigurisë më të madhe të kalimtarëve, sot bëhet krasitja dhe formësimi i kurorave të pemëve përgjatë rr. Nikolla Parapunov.