Kotoneasteri i kopshtit (cotoneaster) është lloji i ri i bimës me kërcell të ulët me të cilën e filluam rregullimin e gjelbërimit në zhardinerën qendrore në bulevardin Nikolla Karev. Mbjellja do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, ku do të plotësohet edhe me lloje të tjera të fidanëve të rinj.
Figurën e lules Flutura në bulevardin "Vidoe Smilevski Bato" dhe lehen e luleve në Parkun e Parajsës i rregulluam me fidanë sezonalë të llojit të violës, lulet e të cilave japin një freskim të vërtetë në këto ditë dimri.
Panja të reja në bulevardin "Aleksandri i Maqedonisë" Panje të reja acer sp. e plotësojnë në tërësi alenë e drurëve në gjelbërimin anësor të bulevardit "Aleksandri i Maqedonisë. Në mbjelljen e sotme të fidanëve të rinj, drejtori Sefi Shabani mori pjesë aktive së bashku me një pjesë të ekipit udhëheqës të ndërmarrjes me qëllim të
Brassica dekorative është fidani i ri i luleve me të cilin sot e filluam rregullimin e leheve të luleve në gjelbërimin anësor të bulevardit "Aradhet Partizane". Fidanët sezonalë u përshtaten plotësisht në rregullimin e figurës së Breshkës, si dhe në dekorimin e një pjese të sipërfaqeve tjera të luleve në gjelbërimin e bulevardit "Ilinden".
Këto ditë të dhjetorit, ekipet bëjnë mbledhjen e masës së gjetheve nëpër sipërfaqet e gjelbra dhe parqet në qytet. Sot këtë aktivitet e realizojmë përgjatë gjelbërimit të bulevardit "Aleksandri i Maqedonisë".
Manushaqja (Viola) është specie e familjes Violaceae. Megjithëse në dukje është delikate, në fakt njihet për tolerancën dhe rezistencën e madhe ndaj temperaturave shumë të ulëta. Me petalet e saj të holla dhe delikate, është një dekorim i mrekullueshëm dimëror. Ngjyrat e luleve variojnë nga ngjyra vjollcë e deri në nuanca të ndryshme të ngjyrës
Ekipet tona sot bënë pastrimin dhe mbledhjen e gjetheve të rëna në gjelbërimin anësor të bulevardint "Ilinden" dhe rrugës "Lubjanska" në komunën e Karposhit. Masa e mbledhur e gjetheve nga këto vende është mënjanuar me kamion. Aktiviteti i ekipeve të terrenit nëpër të gjitha rajonet edhe më tej mbetet të jetë mbledhja e gjetheve të
Me për Shkupin Me manushaqe (violë) sezonale dhe lakër dekorative (brassica), sot ekipet e terrenit filluan rregullimin e formës së lules në gjelbërimin anësor në bulevardin "Aleksandri i Maqedonisë".
Lajmet e rreme dhe manipulimet me agjendë politike dhe qëllime dashakeqe janë një dukuri të cilën duhet ta luftojmë si shoqëri, duke i respektuar konventat ndërkombëtare për mbrojtjen e lirisë së fjalës, por edhe konventat ndërkombëtare për luftimin e gjuhës së urrejtjes. NP "Parqe dhe Gjelbërime" e përshëndet dhe e mbështet qëllimin e Ambasadës së