Krasitja e degëve të thata dhe të varura mbi shtigjet e biçikletave dhe këmbësorëve Sot ekipet tona bëjnë rregullimin e gjelbërimit të bulevardit në disa lokacione në komunën e Karposhit. Me qëllim të dukshmërisë dhe sigurisë më të madhe të kalimtarëve, sot bëhet krasitja dhe formësimi i kurorave të pemëve përgjatë rr. Nikolla Parapunov.
Sot, ekipet e terrenit janë duke e hequr rasatin e vjetër dhe i përgatisin lehet e luleve për mbjelljen e ardhshme në rrethrrotullimet në Gjorçe Petrov dhe te Porta Vllae.
Tetorin – muajin ndërkombëtarë të ngritjes së vetëdijes për kancerin në gji, edhe këtë vit e shënuam në mënyrë simbolike përmes mbjelljes së luleve. Me stolisjene formës lulore të fjongos në Parkun e qytetit me rasat të ri të luleve të llojit të krizantemave, drejtori Ardijan Muça dhe drejtori teknik Igor Veljanoski së bashku me
ÇMIMORE PËR PËRCAKTIM TË VLERËS SË SIPËRFAQEVE TË GJELBËRTA TË RREGULLUARA HORTIKULTURORE Lista e çmimeve e materialit pёr mbjellje tё N.P. „Parqe dhe gjelbёrime“ - Shkup Vendim për miratimin tё Listёs sё çmimeve pёr materialin pёr mbjellje tё NP Parqe dhe Gjelbërime Vendim për dhënie pëlqim Listës së çmimeve për plotësimin e Listës së çmimeve