Tetorin – muajin ndërkombëtarë të ngritjes së vetëdijes për kancerin në gji, edhe këtë vit e shënuam në mënyrë simbolike përmes mbjelljes së luleve. Me stolisjene formës lulore të fjongos në Parkun e qytetit me rasat të ri të luleve të llojit të krizantemave, drejtori Ardijan Muça dhe drejtori teknik Igor Veljanoski së bashku me
ÇMIMORE PËR PËRCAKTIM TË VLERËS SË SIPËRFAQEVE TË GJELBËRTA TË RREGULLUARA HORTIKULTURORE Lista e çmimeve e materialit pёr mbjellje tё N.P. „Parqe dhe gjelbёrime“ - Shkup Vendim për miratimin tё Listёs sё çmimeve pёr materialin pёr mbjellje tё NP Parqe dhe Gjelbërime Vendim për dhënie pëlqim Listës së çmimeve për plotësimin e Listës së çmimeve
Parku i Çairit gjendet në komunën e Çairit, në Bul. Hristijan Todorovski Karposh, afër stadionit të KF “Shkupi” dhe është parku më i vizituar në këtë komunë. Parku është ngritur në periudhën e viteve 1929 – 1930 dhe i njëjti shtrihet në një hapësirë prej  rreth 16.209 m2. Në parkun, sipas Pasqyrës Kadastrale për vitin