I njoftojmë qytetarët se nga data 26.06.2023, rampa në Vodnon e Mesme do të jetë e mbyllur 24 orë, përveç automjeteve zyrtare policore dhe ushtarake, autoambulancave dhe brigadës së zjarrfikësve dhe automjeteve për të cilat Qyteti i Shkupit ka lëshuar leje për qarkullim. Telefoni i shërbimit kujdestar të Vodnos së Mesme 071 223 834.
Vazhdojmë me aksionin shumëditor, në bashkëpunim me NP Higjiena Komunale, për rregullimin e gjelbërimit publik në bul. Nikolla Karev, me ç'rast bëhet: ➪ Kositja e barit ➪ Formimi i skajeve ➪ Mbledhja e letrës dhe mbeturinave ➪ Ngarkimi i tyre
Sot, ekipet e terrenit janë duke e hequr rasatin e vjetër dhe i përgatisin lehet e luleve për mbjelljen e ardhshme në rrethrrotullimet në Gjorçe Petrov dhe te Porta Vllae.
Sot përfaqësues të ndërmarrjes së bashku me këshilltaren e drejtorit Sanja Ivanovska e vizituan shkollën e mesme teologjike Shën Kliment i Ohrit - Shkup, me ç'rast dhuruam lule e cila u mboll në oborrin e shkollës. Hapësira tash është e dekoruar me lule, për një qëndrim sa më të këndshëm për nxënësit dhe mësimdhënësit.