Vazhdojmë me aksionin shumëditor, në bashkëpunim me NP Higjiena Komunale, për rregullimin e gjelbërimit publik në bul. Nikolla Karev, me ç’rast bëhet:
➪ Kositja e barit
➪ Formimi i skajeve
➪ Mbledhja e letrës dhe mbeturinave
➪ Ngarkimi i tyre
Share