Продолжуваме со повеќедневната акција, во соработка со ЈП Комунална хигиена, за уредување на јавното зеленило на бул. Никола Карев, при што се врши:

➪ Косење на трева
➪ Собирање на отпадоци
➪ Офрмување ивици
➪ Собирање на хартија и отпадоци
➪ Утовар

Share