Кроење на суви и надвиснати гранки над велосипедските и пешачките патеки. Нашите екипи деновиве го уредуваат булеварското зеленилото на повеќе локации низ општина Карпош. Со цел зголемена прегледност и безбедност на минувачите денес се кастрат и се обликуваат крошните на дрвјата по должина на ул.Никола Парапунов.
Месец Октомври – меѓународниот месец на подигање на свеста на ракот на дојка, и оваа година го одбележавме на симболичен начин со садење цвеќе. Разубавувајќи ја цветната форма панделка во Градскиот парк со нов цветен расад од видот хризантема, директорот Ардијан Муча и техничкиот директор Игор Велјаноски заедно со вработените, припадничките на понежниот пол засадиjа
Ценовник за саден материјал 2024 Ценовник за утврдување на вредност на хортикултурно уредени зелени површини Ценовник на услуги за вршење на вонредни активности на ЈП Паркови и зеленило Ценовник за уредување на јавни зелени површини со урбана опрена Одлука за давање согласност на Ценовник за уредување на јавни зелени површини со урбана опрена Ценовник за