Historiku dhe zhvillimi Parku i qytetit është ngritur në vitin e largët 1950, në urdhër të valisë së Shkupit Hafiz Mehmed Pashës, në kohën kur Maqedonia ka qenë nën pushtetin e perandorisë osmane. Në atë kohë, parku është shtrirë në një sipërfaqe prej 16 000 m² dhe i njëjti ka qenë i rregulluar me forma
Pasuritë me vlera natyrore dhe kulturore do ta radhisin Kanionin e Matkës si një prej objekteve më prezantuese të natyrës në Maqedoni. Mozaiku i karakteristikave të shumta gjeologjike, gjeo-morfologjike, hidrologjike, floristike dhe faunistike kontribuojnë që Kanioni i Matkës të paraqesë njërin prej territoreve më të rëndësishme të mbrojtura në shtetin tonë. Vend vrojtimet e mrekullueshme,
QRS “Saraj” gjendet në afërsi të drejtpërdrejtë me qytetin e Shkupit dhe e njëjta ka një karakter tradicional të vendit të përcaktuar për ekskursione. Ky lokalitet paraqet njërin prej vendeve më të vjetra për nga aspekti i ekskursioneve në qytetin e Shkupit, i njëjti shtrihet në një sipërfaqe prej 240.000 m2. QRS “Saraj” është e