Në Parkun e natyrës “Gazi Baba”, gjatë këtyre ditëve ekipet tona realizuan vendosjen e tabelave të reja informative. Janë përgatitur gjithsej katër tabela informative. Të njëjtit ofrojnë përmbajtje në lidhje me botën bimore dhe shtazore të përfaqësuar në këtë territor, gjithashtu janë ofruar edhe shenjat informative për të njëjtit që janë vendosur në disa prej
Moti i ligë që kaploi territorin e qytetit të Shkupit gjatë natës së djeshme, që u përcoll me erë dhe shi të rrëmbyeshëm, shkaktoi dëmtimin e një pjese të gjelbërimit. Pas paralajmërimeve të dhëna nga ana e QMK, ekipet tona realizuan intervenimin për mënjanimin e drurit të rënë në rrugën “Vasill Gjorgov”. Në pajtim me
Aktivitetet pranverore që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbërimit publik, gjatë kësaj periudhe ekipet tona po i realizojnë me kapacitet të plotë. Një pjesë e këtyre aktiviteteve përfshin e aksionin për kositjen e gjelbërimit në suaza të kejit të lumit Vardar. Kështu që, ekipet tona nga punktet “Karposh 3” dhe “Karposh 4”,
Ju njoftojmë se për shkak të gjendjes lidhur me virusin korona “KOVID 19”, në pajtim me rekomandimet dhe masat e miratuara në seancën e mbajtur më 8 maj të vitit 2020, Qeveria solli Vendim për ndalesë të qasjes së personave dhe të automjeteve në Park pyllin “Vodno”, në periudhën kohore nga ora 19.00 deri në
Aktivitetet e ekipeve tona, të përcjella me të gjitha kapacitetet e disponueshme po i fokusojmë drejtë realizimit të projekteve që kanë të bëjnë me zbukurimin e çdo pjese të gjelbërimit në qytetin tonë. Në suaza të këtyre projekteve bën pjesë edhe gjelbërimi i ri i ngritur i cili shtrihet në një sipërfaqe prej 2.000 m2,
Gjatë kësaj periudhe, si një prej aktiviteteve kryesore të ekipeve tona është kositja e sipërfaqeve të barit në mbarë qytetit. Në këtë drejtim, me mekanizim përkatës në rrjedhë është aksioni i madh i kositjes së gjelbërimit në suaza të pjesës së dytë të Parkut të qytetit. Me aksionin do të përfshihen sipërfaqet e gjelbërimit duke
Rregullimi dhe ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbërimit paraqesin detyrën dhe qëllimin primarë për ndërmarrjen tonë. Duke punuar me përkushtim të pafundmë, ekipet tona realizuan rregullimin dhe gjelbërimin edhe të një sipërfaqe të re në komunën e Aerodromit. I pozicionuar në bulevardin “Vidoe Smilevski Bato”, ky park i bukur paraqet një gjelbërim të rregulluar
Ne hapësirën e lënë pas dore në afërsi të Stacionit të ri hekurudhor, gjatë periudhës që lamë pas ekipet tona në mënyrë active punuan për rregullimin e kësaj hapësire. Më saktë në bulevardin Brigada e tretë maqedonase në komunën Aerodromit, ekipet tona realizuan pastrimin e tërësishëm, rregullimin dhe gjelbërimin e sipërfaqes prej 5.732m². Edhe më