Aktivitetet e ekipeve tona, të përcjella me të gjitha kapacitetet e disponueshme po i fokusojmë drejtë realizimit të projekteve që kanë të bëjnë me zbukurimin e çdo pjese të gjelbërimit në qytetin tonë. Në suaza të këtyre projekteve bën pjesë edhe gjelbërimi i ri i ngritur i cili shtrihet në një sipërfaqe prej 2.000 m2, në rrugën “Shekspirova”, afër Teatrit të dramës si dhe në afërsi të hotel “Karposh”, ku po instaloeht një sistem plotësisht i ri për ujitje. Hapësira e gjelbëruar në të vërtetë paraqet një freski për këtë pjesë të komunës së Karposhit.

Share