Rregullimi dhe ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbërimit paraqesin detyrën dhe qëllimin primarë për ndërmarrjen tonë. Duke punuar me përkushtim të pafundmë, ekipet tona realizuan rregullimin dhe gjelbërimin edhe të një sipërfaqe të re në komunën e Aerodromit. I pozicionuar në bulevardin “Vidoe Smilevski Bato”, ky park i bukur paraqet një gjelbërim të rregulluar në mënyrë të mrekullueshme që u dedikohet banorëve të vendbanimit të Lisiçes së Re.

Çdo herë për Shkupin e gjelbër dhe të pastër !

Share