Ne hapësirën e lënë pas dore në afërsi të Stacionit të ri hekurudhor, gjatë periudhës që lamë pas ekipet tona në mënyrë active punuan për rregullimin e kësaj hapësire. Më saktë në bulevardin Brigada e tretë maqedonase në komunën Aerodromit, ekipet tona realizuan pastrimin e tërësishëm, rregullimin dhe gjelbërimin e sipërfaqes prej 5.732m². Edhe më tej do të vazhdojmë me projekte që kanë të bëjnë më gjelbërimin dhe ngritjen e sipërfaqeve të reja të gjelbërimit dhe të parqeve në qytetin tonë.

Share