Gjatë kësaj periudhe, si një prej aktiviteteve kryesore të ekipeve tona është kositja e sipërfaqeve të barit në mbarë qytetit. Në këtë drejtim, me mekanizim përkatës në rrjedhë është aksioni i madh i kositjes së gjelbërimit në suaza të pjesës së dytë të Parkut të qytetit. Me aksionin do të përfshihen sipërfaqet e gjelbërimit duke filluar nga hotel “Aleksandar Pallas” deri te pjesa e parë e Parkut të qytetit. Gjithashtu, me intensitet të plotë po zhvillohen edhe të gjitha aktivitetet rrjedhëse sezonale që kanë të bëjnë me rregullimin e sipërfaqeve të gjelbërimit dhe të parqeve në qytetin tonë.

Share