Врнежите од снег кои го зафатија Скопје, веднаш ги активираa нашите екипи за навремено расчистување на паднатиот снег низ зеленилото. Следејќи ја состојбата на терен, рано утрово во активностите на расчистување, се приклучи и директорот Сотировски. Давајќи целосна поддршка,  директорот  заедно со екипите работeше на чистење на снегот од младите садници и грмушки во Градскиот
Тековните активности за одржување и уредување на јавните зелени површини низ градот се одвиваат редоследно. Во таа насока нашите екипи координирано во заедничка соработка со општина Аеродром секојдневно извршуваат собирање на лисната маса од зеленилото. Со механизација и ангажираност на работниците од тој реон, ваквата успешна соработка продолжува, со цел реализирајќи ги заложбите за чисто
Временските услови кои вчера го зафатија подрачјето на град Скопје, со интензивни врнежи од снег, наложија навремена екипираност на нашите екипи. Поради тежината на снегот и опасноста од кршење и паѓање на покревките дрвја екипите во текот на вечерните часови излегоа на терен и го отстрануваа снегот од садниците на повеќе критични места во градот.

Дабот е листопадно дрво од средна големина – расте помеѓу 10-20 метри во висина, со темнозелени кожести листови, елипсовидни, плитко, но остро назабени, со широка крошна. Листовите се сушат на есен и за разлика од другите листопадни дрвја на почетокот на есента листовите од дабот ја менуваат бојата, но се задржуваат на гранките и во