Ниските температури налагаат соодветна заштита на карактеристичните видови на растенија.  Така, превентивно деновиве нашите екипи ги заштитуваат палмите на кејот на Вардар, поради најавата за уште пониски минусни температури.

Исто така, екипите низ сите реони на градското зеленило, вршат активности на собирање на лисната маса од јавните зелени површини, како и тековното собирање на смет и отпадоци.

Share