Temperaturat e ulëta imponojnë mbrojtje adekuate të llojeve karakteristike të bimëve. Pra, ekipet tona këto ditë i mbrojnë në mënyrë preventive kurorat e pallmave rreth Vardarit për shkak të lajmërimit për temperatura ende më të ulëta.

Gjithashtu, ekipet nëpër të gjitha rajonet e gjelbërimit urban, kryejnë aktivitete të mbledhjes së masës gjethore nga sipërfaqet e gjelbra publike, si dhe aktivitete të mbledhjes së plehrave dhe mbeturinave.

Share