Aktivitetet e përditshme të ekipeve tona në drejtim të mirëmbajtjes së gjelbërimit, në masë të konsiderueshme dhe të dukshme janë të fokusuara drejtë rregullimit pranverorë të sipërfaqeve të gjelbërimit. Përkatësisht, këto ditë ekipet tona po realizojnë ripërtëritjen e rasatit të ri të luleve sezonale të llojit të lule vjollcave (lat. Viola), në vendet ku rasati

Bimët e dhomave jo vetëm që ofrojnë ngrohtësi në shtëpinë tuaj, por të njëjtit e zmadhojnë koncentrimin e oksigjenit në hapësirat. Për fat të keq, ndonjëherë për shkaqe të pasqarueshme bimët fillojnë të vyshken. Për këtë gjendje kontribuojnë dëmtuesit e vegjël, mizat – mushicat e vogla të cilat vështirë mund të shihen me sy. Për

Është kjo një periudhë e vështirë e vitit për miqtë tuaj të shtëpisë – bimët, kur gjethet fillojnë të zverdhen dhe për këtë arsye bimët marrë në përgjithësi lënë përshtypjen se po vuajnë. Por, mos u brengosni!  Për Ju kemi disa këshilla  të cilat do të ju ndihmojnë që bimëve tu ktheni pamjen e lumtur
Edukimi dhe zhvillimi i vetëdijes te fëmijët  për mbrojtjen e mjedisit jetësorë Planeti Tokë është shtëpia jonë. Këtë shtëpi ne e ndajmë me të gjitha krijesat e gjalla, dhe gjatë kësaj ne njerëzit jemi ata që kënaqemi dhe i gëzohemi bukurive dhe mrekullive të tokës, qiellit, ujërave, jetës dhe të llojllojshmërive të saja marrë në
Procedura për prerjen dhe krasitjen e drunjve dhe të degëve: - Personi fizik / juridik parashtron Kërkesën deri te Qyteti i Shkupit – Sektori për punë komunale. - Profesionistët pas kontrollimit në vend të ngjarjes e konstatojnë gjendjen dhe nevojën për prerje, përkatësisht për krasitjen e drurit dhe sjellin Aktvendim. - NP “Parqe dhe gjelbërime”
Për rregullimin e sipërfaqeve të gjelbërimit, Ndërmarrja ndërton elemente të parqeve Treni i kopshtit Pavijoni i madh – Vend vështrimi Rekuizita e madhe për rekreacion të fëmijëve Gardhi i drunjtë Tezga të drunjta Tre këmbëza të drunjta Tabela njoftuese Koshi për mbeturina Pavijoni i vogël -  Vend vështrimi Rekuizita e vogël për rekreacion të fëmijëve
Breshka Breshka Shporta Shporta Mjellmat Mjellmat Palloi Flutura Fluturat Kërmilli Topi Lejleku