Për rregullimin e sipërfaqeve të gjelbërimit, Ndërmarrja ndërton elemente të parqeve

????????????????????????????????????

Treni i kopshtit

??????????????????????

Pavijoni i madh – Vend vështrimi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rekuizita e madhe për rekreacion të fëmijëve

Дрвена ограда

Gardhi i drunjtë

Дрвени тезги

Tezga të drunjta

Дрвени триножни ногарки

Tre këmbëza të drunjta

Информативна табла

Tabela njoftuese

Корпа за отпадоци

Koshi për mbeturina

Мал павилјон - видиковец

Pavijoni i vogël –  Vend vështrimi

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rekuizita e vogël për rekreacion të fëmijëve

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tryeza me takëm të ulëseve

Share