За уредување на јавните зелени површини Претпријатието изработува парковски елементи

????????????????????????????????????

Воз жардиниера

??????????????????????

Голем павилјон – видиковец

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Голем рекреативен детски реквизит

Дрвена ограда

Дрвена ограда

Дрвени тезги

Дрвени тезги

Дрвени триножни ногарки

Дрвени триножни ногарки

Информативна табла

Информативна-табла

Корпа за отпадоци

Корпа за отпадоци

Мал павилјон - видиковец

Мал павилјон видиковец

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Мал рекреативен детски реквизит

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Маси со комплет клупи

Share