Едукација и развивање на свеста за заштита на животната средина кај децата Планетата Земја е нашиот дом. Овој дом го споделуваме со сите живи битија, а ние луѓето сме тие коишто уживаме и се радуваме на убавините и чудата на земјата, небото, водите и воопшто на животот во сите негови разновидности. Затоа, треба да се

Постапка за сечење и кастрење дрвjа и гранки: – Физичко/правно лице поднесува Барање до Град Скопје – Сектор за комунални работи. (Барање за сечење (корнење-кастрење) на дрва, грмушки и жива ограда на јавна или дворна површина) – Стручни лица со увид на лице место ја утврдуваат состојбата и потребата за сечење, односно кастрење на дрвото

За уредување на јавните зелени површини Претпријатието изработува парковски елементи Воз жардиниера Голем павилјон - видиковец Голем рекреативен детски реквизит Дрвена ограда Дрвени тезги Дрвени триножни ногарки Информативна-табла Корпа за отпадоци Мал павилјон видиковец Мал рекреативен детски реквизит Маси со комплет клупи
Желка Желка Корпа Корпа Лебеди Лебеди Паун Пеперутка Пеперутки Полжав Топка Штрк