Со хортикултурно уредување се обнови дел од зеленилото на бул. Крсте Петков Мисирков. Од поликлиниката Бит Пазар до мостот Мајка Тереза на површина од 3.123м² со озеленување на просторот, засадување на декоративни садници од видот thuja woodwardii, како и поставување на нов систем за полевање се изврши целосна реконструкција на јавната зелена површина. Уредувањето на

Ценовник за саден материјал 2024 Ценовник за утврдување на вредност на хортикултурно уредени зелени површини Ценовник на услуги за вршење на вонредни активности на ЈП Паркови и зеленило Ценовник за уредување на јавни зелени површини со урбана опрена Одлука за давање согласност на Ценовник за уредување на јавни зелени површини со урбана опрена Ценовник за
Паркот Чаир се наоѓа во општина Чаир, на Бул. „Христијан Тодоровски Карпош“, до стадионот ФК Шкупи и е најпосетениот парк во општината. Подигнат е во време од 1929 – 1930  година. Се простира на околу 16.209 м2. Во паркот, според Катастарскиот преглед за 2019 година, има 31 зимзелени дрвја, 121 листопадни дрвја, 28 листопадни грмушки
Историјат и развој Градскиот парк е подигнат во далечната 1905 година, по налог на скопскиот валија Хафис Мехмед Паша, во времето кога Македонија била под турска власт. Тогаш се протегал на површина од 16 000 м² и бил уреден во строги геометриски форми со патеки и цветни површини. Бил наречен ИСЉОАНА, по тогашното занаетчиско училиште