Aktivitetet e përditshme të ekipeve tona në drejtim të mirëmbajtjes së gjelbërimit, në masë të konsiderueshme dhe të dukshme janë të fokusuara drejtë rregullimit pranverorë të sipërfaqeve të gjelbërimit.

Përkatësisht, këto ditë ekipet tona po realizojnë ripërtëritjen e rasatit të ri të luleve sezonale të llojit të lule vjollcave (lat. Viola), në vendet ku rasati ekzistues është i dëmtuar.

Gjithashtu, në kapacitetet prodhuese të “Florakom” SHPKTHP, rasati i llojeve të ndryshme të luleve është në procesin e përgatitjes, me qëllim të zbukurimit të gjelbërimit urban gjatë muajve që vijnë.

Share