Sot në mëngjes, ekipet e QRS Saraj janë duke i pastruar gjethet e rëna nga sipërfaqet e gjelbra, nga zona e parkimit në park dhe nga shtigjet e këmbësorëve. Është duke u bërë mbledhja e mbeturinave dhe ngarkimi i tyre në kamion. E nisim këtë javë duke mbjellë lulen tonë të preferuar për muajin tetor,
Me rastin e shënimit të 13 vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Republikën e Kosovës, NP Parqe dhe Gjelbërime dha kontributin e saj simbolik me 13 pemë të llojit rrapi. Sot së bashku me përfaqësues të lartë të Ministrisë së Jashtme dhe Ambasadës së Kosovës në mënyrë simbolike mbollëm 13 rrape në parkun në
- Pas raportimit të qytetarëve për drurin e rënë në bul. 8 Shtatori, ekipet e terrenit këtë mëngjes bënë intervenim duke e larguar drurin. - Gjithashtu, ekipet me automjet platformë punuan edhe në krasitjen e degëve të tre drurëve te Spitali Universitar i Hematologjisë në rr. Nënë Tereza nr. 17 sipas Aktvendimit të lëshuar nga
Sot drejtori gjeneral i Ndërmarrjes publike "Parqe dhe Gjelbërime" z. Zuhejr Rexhepi i vizitoi kapacitetet prodhuese të ndërmarrjes në Florakom dhe u njoftua me aktivitetet e prodhimit të fidanëve të luleve. Ai u njoftua me procesin e prodhimit dhe punëtorëve u ofroi mbështetje dhe u dëshiroi punë të suksesshme, të cilët këtë vit kanë prodhuar
Pas raportimit të qendrës së dispeçerit të NQP-së në rr. 11 Tetori për degë të anuara dhe qarkullim të vështirësuar të autobusëve dykatësh, mëngjesin e sotëm ekipi nga Sektori Aletë e Drurëve bëri intervenim në lokacionin e potencuar, me ç'rast u krasitën edhe kurorat tjera përgjatë rrugës.
- Në disa rajone të qytetit bëjmë kositjen e barit dhe mbledhjen e barit të kositur, mbledhjen e mbeturinave nga sipërfaqet me bar, i pastrojmë sipërfaqet nga mbeturinat ndërtimore dhe me fryrës e fryjmë barin e kositur nga shtigjet dhe të njëjtin e ngarkojmë. - Në lehet e luleve në rajonin e Qendrës, Çairit dhe
- Aktivitetet e sotme të ekipeve në të gjitha rajonet në gjelbërimin dhe parqet e bulevardit ishin kositja mekanike e barit dhe grumbullimi i barit të kositur, grumbullimi i mbeturinave nga sipërfaqet me bar, pastrimi i sipërfaqeve nga mbeturinat ndërtimore dhe fryrja me fryrës të barit të kositur nga shtigjet, si dhe ngarkimi i barit
NP Parqe dhe Gjelbërime në krye me drejtorin Zuhejr Rexhepi ua uron 11 Tetorin të gjithë qytetarëve.
Vizita e jashtëzakonshme në vendet e piknikut QRS Saraj, Vodno dhe Gazi Babë, i bëri që të organizohen ekipet nga këto rajone ku u bë mbledhja e letrave dhe mbeturinave, dhe ngarkimi i tyrë në automjetin. Gjithashtu, ekipet janë duke kositur sipërfaqet me bar dhe bëjnë krasitjen e bimësisë në lokacionet përkatëse.
Gjatë kësaj periudhe ekipet janë duke i realizuar aktivitetet e rregullta vijuese në të gjitha rajonet e gjelbërimit të qytetit. Në gjithë sipërfaqet e gjelbra publike dhe parqet, ekipet realizojnë aktivitete vjeshtore të mirëmbajtjes dhe rregullimit të gjelbërimit. Ekipet janë fokusuar intensivisht në mbledhjen e gjetheve të rënë nga pemët, mirëmbajtjen e higjienës në të