Gjelbërimin anësor në bulevardin 8 Shtatori e plotësuam me fidanë të rinj të llojeve viburnum tinus, photinia sp.,taxus baccata и lonicera nitida.
Të renditur në vijë të drejtë, tërësisht lidhen me gjelbërimin tjetër në këtë pjesë të korridorit të gjelbër.
Share